Správná montáž plastových oken je základem spokojenosti

Plastová okna se těší široké oblibě. Atraktivní vzhled, snadná údržba a hlavně skvělé izolační vlastnosti jsou tím, co k pořízení plastových oken láká stále více majitelů nemovitostí. Pokud však chcete, aby plastová okna plnila všechny funkce, které od nich očekáváte, musíte jejich montáž provést správně. Montáž bude vypadat jinak v nově stavěném domě, rekonstruované starší nemovitosti nebo v paneláku. Řiďte se typem domu, jeho stářím a použitým materiálem, ze kterého je dům postaven.

Nejdůležitější je spojení rámu okna a stavební konstrukce

Hlavní podmínkou správné montáže plastových oken je dodržení postupu výrobce a splnění podmínek kladených na spáru mezi oknem a stěnou. Tato připojovací spára ovlivňuje je pro izolační vlastnosti zásadní. Proto je na ni kladen největší důraz, jinak nebude plastové okno správně fungovat. Pokud tuto část montáže neprovedete kvalitně, bude docházet k výrazným únikům tepla, koncentraci vlhkosti a následným plísním. Plastová okna neukotvujte pouze pomocí stavební pěny, která nezaručí dlouhodobou životnost a odolnost vůči vnějším podmínkám. Pořiďte si doporučené opevňovací prvky. Ukotvení musí být pružné, aby byl umožněn pohyb mezi oknem a stavbou. K tomuto pohybu dochází při změnách teplot, práci materiálu či zvýšení nebo snížení vlhkosti.

Jaké podmínky musí splňovat připojovací spára

Aby připojovací spára dokonale fungovala, musí být především vzduchotěsná po celém svém obvodu. Tím se zabrání přístupu teplého a vlhkého vzduchu z místnosti do spáry. Pokud by se tento vzduch do spáry dostal, začal by se tvořit kondenzát a plísně. Plastová okna tvoří nejen tepelnou, ale i zvukovou izolaci, která je zaručena pouze tehdy, je-li střed připojovací spáry dostatečně vyplněný izolačním materiálem. Utěsnění spáry zvenku brání přístupu větru a dešťové vlhkosti. Trvalé utěsnění zvenku a po celém obvodu musíte provést i při upevnění vnějšího parapetu.

Upevnění okenního rámu

Okenní rám se neupevňuje pouze stavební pěnou. Hmotnost okna rozložte na nosné podložky, rám se připevněte zední kotvou nebo hmoždinkami. Pro tento účel rozhodně nelze použít hřebíky. Výběr rozteče prvků potřebných pro upevnění rámu záleží na tom, jaký materiál byl pro rám zvolen. Již při vypracování projektu montáže plastových oken je potřeba berte v úvahu pohyby, které jsou dané konstrukcí stavby. Upevňovací prvky nesmějí tyto pohyby dál přenášet, došlo by ke vzniku deformací a ztrátě funkčnosti.

Průběh správné montáže plastových oken

Ještě před odstraněním starých oken ještě jednou zkontrolujte rozměry nových oken, aby později nedošlo k nepříjemnému překvapení. Pak se vysaďte křídla starých oken, vypáčete a rozřežte staré rámy. Poté vyčistěte vzniklý otvor a usaďte předvrtaný nový rám. Ten by měl být polepen fólií a zajištěn klínky. Rám vyvážíte a přivrtáte k ostění. K tomu se použijte kotvící plechy nebo šrouby. Do vzniklé spáry mezi rámem a ostěním nastříkejte stavební pěnu. Okno  pak seřiďte a proveďte kontrolu funkčnosti.

Zednické práce jsou nutností

Dokončení montáže oken nemůžete provést bez zednických prací. Je nutno odřezat vytvrdlé přečnívající části stavební pěny, odstranit klínky a zaplnit vzniklé mezery, upravit špalety a osadit vnitřní parapety. Pokud montáž provádějí profesionálové, jde vše velice rychle, výměna jednoho okna se pohybuje v časovém intervalu od 30 minut do jedné hodiny. Je možno sjednat si kompletní výměnu oken včetně zednických prací, nebo si pouze nechat vyměnit okna a zednickou úpravu již zajistit vlastními silami.

Nesprávně provedená montáž okna má závažné důsledky

Proč je potřeba správně provést montáž plastových oken? Pokud by montáž neodpovídala přesně doporučeným a zavedeným postupům, docházelo by nejen k výrazným ztrátám tepla, ale i k poškození nemovitosti, které by vzniklo průvanem, vlhkostí a celkovým snížením tepelné i hlukové izolace. To se stává především tehdy, pokud chybí utěsnění v připojovací spáře. V tomto místě se pak shromažďuje vlhkost a teplý vzduch, dochází zde k ochlazení a vzniku kondenzátu. Vznikají vytrvalé plísně, kterých se nelze zbavit a které způsobují mnoho zdravotních problémů.

Na výměnu oken se připravte předem

Máte již termín pro výměnu oken? Pak se na montáž připravte a zaručte si nejen bezproblémový průběh samotné výměny, ale i jednoduchý úklid po provedení prací. Prvním úkolem bude zajištění snadného přístupu k vašim oknům, aby se v jejich okolí dalo bez problémů pohybovat. Protože se při výměně oken bude prášit, přikryjte veškeré zařízení a srolujte koberce. Na místa, kde se budou všichni nejvíce pohybovat, položte podložky nebo karton. Čím více času věnujete přípravě, tím méně času pak budete potřebovat pro úklid.

Našli jste zajímavé informace? Sdílejte je.